Home Borstvergroting

Waarom Borstvergroting?

Mooie borsten vormen een essentieel deel van de vrouwelijkheid en zijn bepalend voor ons “goedvoelen”.

Vandaag de dag zijn prachtige en stevige borsten voor heel het leven mogelijk en het deskundige team van Kliniek Beaucare kan u hierbij helpen!

Borstvergroting is een esthetische ingreep, waarmee de grootte en de vorm van de borsten veranderd kunnen worden. De ingreep wordt vooral uitgevoerd bij vrouwen, die altijd al kleine borsten hebben gehad of bij vrouwen die door zwangerschap of gewichtsverlies minder stevige of kleinere borsten hebben gekregen.

Borsten bestaan uit vetweefsel, klierweefsel, bloedvaten, zenuwen, melkgangen en lymfeklieren, dit alles bedekt door de huid. De vorm van de borsten wordt vooral bepaald door de elasticiteit van de huid en de verhouding tussen vetweefsel en klierweefsel. Jonge borsten bestaan vooral uit klierweefsel en zijn stevig.

In de loop der jaren maakt het klierweefsel geleidelijk plaats voor vetweefsel, dat zacht is. Door de zwaartekracht en de vermindering van huidelasticiteit kunnen borsten gaan hangen naarmate de leeftijd vordert. Ook zwangerschap en gewichtsverlies zijn van invloed op de vorm van borsten. Borsten bevatten geen spierweefsel, dus oefeningen om borsten te vergroten hebben geen effect.

Eerste Consultatie

Kiezen voor een borstvergroting is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Er is immers een grote verscheidenheid in maat en vorm mogelijk, waardoor een goed advies onontbeerlijk is.

Tijdens een eerste gesprek met een van onze plastische chirurgen zal uitvoerig ingegaan worden op de verschillende mogelijke behandelingen. Ook worden hier zowel de voor – als nadelen, de risico’s en de verwachtingen besproken. Ook zal de plastische chirurg u vragen stellen over uw medische achtergrond en uw algemene fysieke gesteldheid, uw wensen en verwachtingen.

Onze plastische chirurg staat er garant voor dat u zo volledig mogelijk ingelicht bent, zodat u een gefundeerde beslissing kan nemen en zal samen met u zoeken naar de meest geschikte behandeling om tot een bevredigend resultaat te komen.

De Prothese

Bij een borstvergroting gebruiken wij implantaten met siliconen voor medisch gebruik. Deze protheses zijn van een hoogwaardige kwaliteit, die 100% betrouwbaar zijn. De door ons gebruikte protheses zijn gemaakt van medisch goedgekeurde siliconen. Toch bestaan er verschillende mogelijkheden, die we nu graag eventjes voor u op een rij zetten.

1. Vulling

Hier hebt u de keuze tussen een vulling met een fysiologische zoutoplossing, een vloeibare of vaste siliconengel of andere minder gebruikte vullingen .

Fysiologische Zoutoplossing

Deze vulling blijft zeer stabiel over verloop van jaren. Bij een lek in de siliconen wand van de prothese komt deze vloeistof vrij, maar wordt zonder problemen en zonder risico’s door het lichaam opgenomen.

Een ander voordeel is dat deze implantaten pas opgevuld worden in het lichaam zelf, waardoor ze via een kleinere insnede ingeplant kunnen worden.

Een nadeel van dit soort vulling, is het onnatuurlijk en klotsend aanvoelen. Bovendien is de gebruikte prothese hier ook bijna steeds gladwandig, wat een hoger kapselrisico met zich meebrengt.

Vloeibare Siliconengel

Deze vulling voelt het soepelste en meest natuurlijke aan. Dit rond implantaat wordt meer druppelvormig in rechtopstaande positie, doordat de siliconengel onderaan komt te zitten.

Bij een scheur in de wand van de prothese komt deze gel echter wel vrij in het lichaam en is dan ook zeer moeilijk te verwijderen.

Vast of cohesieve Siliconengel

Steeds vaker maakt de vloeibare siliconenvulling plaats voor deze vastere vorm, die niet lekken. Deze vulling voelt nauwelijks steviger aan dan de vloeibare maar de siliconen zal niet uit de prothese lekken, zelfs niet na een scheur in het omhulsel van de implantaat. Dit is de kwalitatief beste vulling, en wordt dan ook door onze plastische chirurgen ten stelligste aangeraden.

Anderen

Er bestaan prothesen gevuld met suikeroplossingen of andere organische stoffen. Sommige van die prothesen werden al uit de markt genomen omdat de inhoud ervan veranderde qua chemische samenstelling en zodoende schadelijk werd voor diegene die de prothese had.

2. Vorm

Ook in de vorm van de prothese hebt u een keuze, namelijk tussen een rond of een anatomisch (= druppelvormig) implantaat.

Rond borstimplant

Deze vorm geeft uw borst wat meer vulling in de bovenpool. Bij een staande positie komt er ook enige druppelvorm in de prothese, welke nog wordt geaccentueerd door een submusculaire positionering van de prothese.

Anatomisch of druppelvormig borstimplant

Bij deze vorm wordt de bovenkant van de borst op een natuurlijke wijze opgevuld. Ze geven dus iets minder vulling in de bovenpool wat voornamelijk bij grotere vergrotingen een natuurlijker resultaat kan geven. Een nadeel van deze prothese is dat een iets grotere incisie moet worden gemaakt voor de plaatsing ervan.

3. Maat

Naast de vulling en de vorm van het borstimplantaat, zult u ook samen met de plastische chirurg moeten beslissen over de grootte van de prothese. Het meest natuurlijke resultaat krijgt u door uw nieuwe borsten een natuurlijk geheel te laten vormen met uw lichaam.

Niet enkel de cupmaat, maar ook de verhoudingen van uw eigen lichaamsbouw zijn hier belangrijke factoren.

The BeauCare quality

De Behandeling / Ingreep

Ook hier bestaan er verschillende opties, die de plastische chirurg met u tot in detail verder kan bespreken tijdens de eerste consultatie. Alvast een overzicht…

1. Plaatsing

U ziet dat er een aantal belangrijke keuzes te maken zijn bij het uitvoeren van een borstvergroting, maar onze plastische chirurgen zullen u deskundig adviseren en mee zoeken naar de meest geschikte behandeling om tot een bevredigend resultaat te komen.

Bij borstvergroting speelt ook de plaats van de borstprothese een belangrijke rol. Het borstimplant kan ofwel onder de borstklier (subglandulair) of achter de borstspier (submusculair) geplaatst worden.

Onder de Borstklier (subglandulair)

Dit is mogelijk en geeft een goed resultaat wanneer er voldoende borstklierweefsel aanwezig is. Bij patiënten met weinig borstklierweefsel kan de protheserand echter bovenaan voelbaar zijn. Bij een vloeibare vulling kunnen ook rimpels zichtbaar worden. Er is een iets grotere kans op kapselvorming.

Achter de Borstspier (submusculair)

Door plaatsing achter de borstspier wordt het implantaat bedekt met een extra spierlaag. Daardoor is de kans dat men de protheserand voelt, duidelijker kleiner.

Deze spierlaag geeft een druk op de bovenpool van het implantaat waardoor een ronde prothese meer een druppelvorm aanneemt.

Het risico op kapselvorming is kleiner bij een submusculaire plaatsing.

Dual plane borstvergroting

De Dual Plane methode wordt vandaag het meest frequent toegepast. Hierbij wordt het bovendeel van de borstprothese achter de spier geplaatst.

Momenteel is de dual plane borstvergroting methode de standaard ingreep geworden voor de ietwat grotere borstprothesen.

1. Plaatsing

De borstimplantaten kunnen ook nog op drie verschillende manieren ingebracht worden; door het tepelhof, via de borstplooi of via een sneetje in de oksel. Elke plaats heeft zijn voor – en nadelen

Door het tepelhof

Deze incisie wordt gemaakt door het tepelhof met als resultaat dat het uiteindelijke litteken zeer weinig opvallend is. De grootte van de incisie wordt dus bepaald door de grootte van de tepelhof. Bij deze techniek is men dus meer beperkt qua grootte van het borstimplantaat. Grote vergrotingen met cohesieve siliconegel borstprothesen zijn dus niet steeds mogelijk langs deze toegangsweg. Bij deze techniek is er een iets groter infectierisico ivm de andere toegangswegen.

Via de borstplooi

Dit is de meest gebruikte toegangsweg. Ook grotere siliconen borstimplantaten kunnen hier ingebracht worden. Het litteken is ook hier weinig opvallend omdat het gelegen is in de plooi onder de borst. Bij heringreep voor bijvoorbeeld kapselvorming zal steeds de voorkeur worden gegeven aan deze toegangsweg.

Via een sneetje in de oksel

Ook via de oksel kan men een borstvergroting uitvoeren, maar de borst protheses hebben meer de neiging tot verplaatsing naar boven. Dit litteken is niet op de borst gelegen en is onopvallend.

Na de Behandeling

De borstvergroting duurt ongeveer een uur. Na de behandeling wordt een waterdicht verbandpleister aangebracht alsook een speciale steunbeha. Enkel wanneer de borstprothese via de oksel werd ingebracht wordt een Redon- drain nagelaten voor 24 uur.

U kunt dezelfde dag nog naar huis. Wel zult u gedurende een maand, dag en nacht deze speciale, goed passende steunBH moeten dragen, die de nieuwe vorm van uw borsten ondersteunt en de zwelling tegengaat. Deze wordt onmiddellijk na de ingreep aangemeten. Bij ronde borstprothesen mag deze vanaf de tweede post operatieve dag dagelijks kortstondig worden uitgedaan voor een snelle douche of om de beha te wassen. Bij een anatomische prothese mag deze pas voor het eerst worden uitgedaan na 7 dagen om een optimale positionering van de borstprothese te garanderen.

Indien de wonde werd gehecht mogen de hechtingen na 14 dagen worden verwijderd. Na twee weken mogen de littekens worden gemasseerd.

Doorgaans zijn bij een submusculaire plaatsing de eerste vier dagen behoorlijk pijnlijk. Een adequate pijnstilling zal u dan ook worden voorgeschreven.

Wij raden aan een aantal dagen rust te nemen na de borstvergroting. Hierna kunt u uw dagelijkse activiteiten weer opnemen, behalve zwaar tillen, sporten of hoog reiken. Dit mag u pas hernemen na 1 maand.

Resultaat

Een borstvergroting is een chirurgische ingreep. Het eindresultaat is niet direct na de behandeling te zien. De zwelling moet afnemen en het borstweefsel en eventueel de borstspier zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe vorm. Na ongeveer een maand heeft u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat.

Het gevoel in uw tepels kan in zeldzame gevallen een aantal weken anders zijn. Dit varieert van persoon tot persoon en van zeer gevoelig tot gevoelloos. U krijgt geleidelijk het normale gevoel in uw tepels terug.

De littekens kunnen de eerste paar maanden nogal rood zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen en vervolgens praktisch verdwijnen.

Met dit overzicht willen wij u een eerste beschouwing geven over een borstvergroting. Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen ontmoeten om u met persoonsgericht advies van dienst te zijn.

Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]