Borstvergroting

« Wanneer dienen borstimplantaten te worden vervangen? »

Momenteel wordt er aangeraden om borstprothesen na 10 jaar te vervangen.

Veel fabrikanten geven vandaag 10 jaar garantie op hun borstimplantaten. Kijk bij uw kliniek na wat op hun website vermeld is hieromtrent.

Wij raden aan om de borstprothesen na 10 jaar te laten checken door middel van een echografie. Zolang de borstimplantaten nog intact zijn, is het strikt genomen niet noodzakelijk om ze te laten vervangen.

De plaatsing van de borstprothesen gebeurt in principe op dezelfde plaats als de initiële borstingreep. Dus als de borstimplantaten oorspronkelijk boven de spier geplaatst werden, dan laat je bij voorkeur de prothesen opnieuw boven de borstspier plaatsten. Als de prothesen onder de spier geplaatst werden, dan worden ze bij een nieuwe operatie bij voorkeur terug onder de spier geplaatst.

« Dient er een borstonderzoek (mammografie, echografie, MRI) te worden uitgevoerd indien ik een borstvergroting wil? »

Er mag van Kliniek BeauCare, in samenwerking met je gynaecoloog, een preoperatieve of postoperatieve mammografie gemaakt worden.

Hierbij enkele bedenkingen :

In België wordt bij de meeste patiënten pas aangeraden vanaf de leeftijd van 45 jaar een mammografie uit te voeren en dit omwille van het stralingsrisico (stralen op zich geven een verhoogde kans op borstkanker). We laten daarom de beslissing van pre- of postoperatieve mammografie over aan uw gynaecoloog. De gynaecoloog is de arts die het beste je genetische en familiale achtergrond kent en die hierbij de beste beslissing kan nemen wanneer je best een mammografie laat uitvoeren. Omwille van de stralingsbelasting kan men hier niet lichtzinnig overheen gaan.

Alternatieve mogelijkheden zijn echografie en MRI onderzoeken. Bij deze onderzoeken is er geen stralingsbelasting.

Mammografie, echografie en MRI geven echter verschillende informatie en zijn bijgevolg niet 100 % omwisselbaar.

Om een borstprothese te visualiseren is echografie het meest eenvoudige onderzoek.

« Dienen borstprothesen best boven of onder de spier geplaatst te worden? »

Het merendeel van de plastisch chirurgen verkiest vandaag om de borstprothesen achter de borstspier te plaatsen.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de borstprothese hierbij minder zichtbaar is.

De plooien in de prothesen zelf verdwijnen immers vanzelf indien de borstspier over de borstprothesen loopt.

Ook is er een vermoeden dat er minder kans is op kapselvorming indien borstprothesen onder de borstspier worden geplaatst.

De initiële techniek om de prothesen volledig achter de borstspier te plaatsen wordt nog zelden uitgevoerd. Alle plastisch chirurgen verkiezen nu de “dual plane” techniek.

Hierbij wordt de borstspier gedeeltelijk losgemaakt zodat de prothese aan de bovenzijde onder de spier ligt en aan de onderzijde direct achter de borst.

Plaatsing achter de spier staat vandaag dus gelijk met de dual plane techniek.

Plaatsing boven de spier (= onder de borstklier) wordt enkel toegepast als er voldoende eigen borstklierweefsel aanwezig is om de borstprothese te bedekken. Dit kan bijvoorbeeld bij een patiënt die een borstvergroting van cupmaat C naar cupmaat D wenst.

Indien de borst wat afgezakt is (ptose) dan is het plaatsen van de borstprothesen boven de borstspier ook de meest aangewezen techniek.

Hierbij kan de plastisch chirurg soms een klein liftend effect bekomen door een wat grotere prothese boven de spier te plaatsen.

« Incisieplaats »

 1. Axillaire incisie
  Incisie via de oksel wordt niet zo vaak uitgevoerd, omdat de chirurgische weg langer is dan bij de andere technieken. Hierdoor heeft de chirurg minder zichtbaarheid bij de plaatsing van de prothesen. Ook is de positionering van de prothesen minder evident. Bijgevolg is de borstprothese vaak wat te hoog geplaatst.Het risico bij plaatsing van de borstimplantaten via de oksel verhoogt het risico op complicaties.Kliniek BeauCare raadt een incisie via de oksel dan ook af.
 2. Incisie via het tepelhof
  Bij deze techniek is de toegangsweg door het tepelhof en door de borstklier.De gevoeligheid van de tepel kan na de ingreep blijvend gewijzigd zijn.Een incisie via het tepelhof is ook minder aangewezen indien men na de borstvergroting nog borstvoeding wenst te geven.Vrouwen die een klein tepelhof hebben, kunnen deze techniek niet laten uitvoeren.Het litteken blijft zichtbaar aan de onderrand van het tepelhof.
 3. Incisie via de borstplooi
  Deze techniek heeft de minst negatieve impact op je borst.De juiste positionering van de borstprothese is het meest eenvoudig bij een incisie via de borstplooi.Als de borstprothese na verloop van tijd vervangen dient te worden of kapselvorming verwijderd dient te worden, is deze toegangsweg de meest eenvoudige.
  De initiële insnede onder de borstplooi blijft dan ook het enige litteken bij correctieve of vervangchirurgie.Kliniek BeauCare geeft je dan ook advies om een incisie in de borstplooi uit te voeren bij het plaatsen van borstprothesen.

« Wat is het verschil tussen ronde en druppelvormige borstimplantaten? »

In Europa worden momenteel bij meer dan 90% van de borstvergrotingen ronde cohesieve siliconen prothesen met een ruw oppervlak geplaatst.

Anatomische of druppelvormige prothesen waren enkele jaren geleden zeer populair. De vele heringrepen die werden uitgevoerd vanwege het verdraaien van deze druppelvormige borstprothesen heeft als gevolg dat de ronde borstimplantaten op de dag van vandaag de meest geplaatste borstprothese is.

De plastisch chirurgen werkzaam bij Kliniek BeauCare raden je dan ook aan om ronde cohesieve siliconen gel borstprothesen te laten plaatsen. Deze borstimplantaten geven de beste resultaten en de minste complicaties.

« Kan ik nog borstvoeding geven als ik borstprothesen heb? »

Bij een borstvergroting, met insnede in de borstplooi, zal je zeker nog borstvoeding kunnen geven.

« Hoe weet ik of ik kapselvorming heb? »

Men spreekt van kapselvorming (= een soort littekenweefsel rond het borst implantaat) indien het littekenweefsel dikker en/of harder wordt. Dit kan in mindere of meerdere mate zichtbare veranderingen in de vorm van de borst teweegbrengen. Zo kan de borst harder of dikker worden door kapselvorming, of kan de borst hoger komen te zitten.

Soms kan de verharding zo fel zijn dat de borst ongewoon aanvoelt en dit erg ongemakkelijk is voor de patiënte.

Het kapsel rond de borstprothese kan operatief verwijderd worden.

« Bostimplantaten en mammografie? »

 

Vrouwen die borstprothesen hebben, kunnen nog steeds een mammografie, echografie of MRI scan laten uitvoeren. Wel dien je de radioloog te verwittigen, zodat men bij het onderzoek er rekening kan mee houden om al het borstklierweefsel goed te kunnen onderzoeken.

« Hoe lang zal ik werkonbekwaam zijn na een borstvergroting? »

De eerste 4 à 5 dagen na een borstvergroting zijn echt pijnlijk. Indien je geen fysieke job hebt kan je na een week terug aan het werk. Indien je een job hebt waarbij je geregeld zaken moet tillen, reken je best op twee weken werkonbekwaamheid.

Bij een zware fysiek job wordt aangeraden om deze pas vier weken na de borstvergroting terug te hervatten.

« Wanneer mag ik mijn baby terug optillen? »

De eerste week na een borstvergroting is pijnlijk en moeten grote inspanningen vermeden worden. Afhankelijk van het gewicht van de baby, dien je minstens vier weken voorzichtig te zijn bij het tillen.

The BeauCare quality

« Wanneer mag ik terug sporten? »

Sport en zware inspanningen dienen de eerste vier weken na de operatie te worden vermeden.  Volg hierbij ook het advies van je plastisch chirurg.

« Wanneer mag ik douchen na een borstvergroting? »

Douchen kan vanaf twee dagen na je ingreep. Er worden kleine verbandjes aangebracht die waterdicht zijn. Een snelle douche is mogelijk zolang deze verbandjes aanwezig zijn.

Zolang de hechtingsdraden niet zijn verwijderd, moet je erop letten om zo weinig mogelijk water op de wonde te krijgen.

« Hoe lang moet ik wachten na borstvoeding om een borstvergroting te laten uitvoeren? »

Wanneer je een borstvergroting overweegt na een zwangerschap, is het belangrijk dat je een stabiel gewicht hebt en je borsten terug een stabiele vorm en volume hebben.

Tijdens de zwangerschap worden je borsten groter onder invloed van de vele zwangerschapshormonen. Als je borstvoeding geeft, zullen je borsten ook na de bevalling groter blijven door de stuwing. Maar als je geen borstvoeding (meer) geeft, en je weer op een stabiel gewicht bent, zien we heel vaak dat borsten kleiner worden.

Na een periode van 6 maanden (na bevalling of na stoppen borstvoeding), zullen je borsten hun definitieve vorm hebben aangenomen. Dit is de periode vanaf wanneer een borstvergroting weer mogelijk is.

« Zal ik drains krijgen bij een borstvergroting? »

Bij een borstvergroting worden er nooit drains geplaatst. Enkel in geval van een buikwandcorrectie en een borstlift worden drains geplaatst.

De plastisch chirurgen verkiezen vandaag om zo weinig mogelijk drains te plaatsen omdat deze een verhoogd risico op infectie kunnen geven.

« Is een borstvergroting pijnlijk? »

Indien de borstprothesen achter de spier geplaatst worden, dan zijn de eerst vijf à zeven dagen na de borstvergroting best pijnlijk. Bij plaatsing vóór de spier, is een borstvergroting veel minder pijnlijk.

« Vanaf wanneer zie je het resultaat na een borstvergroting? »

Aanvankelijk zullen je borsten gezwollen zijn na een borstvergroting en dienen de prothesen nog verder in te dalen. Je zal dus zeker zes weken moeten wachten om te oordelen over het eerste resultaat van je borstvergroting. Het definitieve resultaat zie je na ongeveer zes maanden.

« Wat zijn de post-operatieve zorgen voor een borstvergroting? »

Onmiddellijk na de borstvergroting krijg je een speciale steunbeha aangetrokken. Deze beha dien je gedurende 4 tot 6 weken dag en nacht te dragen.

De eerste dagen na de borstvergroting kunnen erg pijnlijk zijn. Gelieve dan de voorgeschreven pijnmedicatie in te nemen.

Je dient de hechtingen van je borstvergroting na 12 à 14 dagen te laten verwijderen.

Sporten is de eerste vier à zes weken na je borstvergroting afgeraden. Wel kan je rustig wandelen of fietsen vanaf enkele dagen na je borstvergroting.

Vermijd ook het dragen van zware lasten en armbewegingen boven het hoofd gedurende vier à zes weken.

Je mag gedurende zeven dagen niet met de auto rijden.

« Kunnen de prothesen lekken? »

Bij Kliniek BeauCare wordt steeds gebruik gemaakt van siliconen prothesen met cohesieve gel. Deze prothesen gaan niet lekken, zelfs niet bij een scheur in het omhulsel van het borstimplantaat.

« Wat is galactorroe / galactorrhea? »

Onder galactorroe wordt verstaan de afscheiding van melk of vocht uit één of beide borsten. Men spreekt pas van galactorroe wanneer geen verband bestaat met een voorafgaande zwangerschap of wanneer na de bevalling geen borstvoeding wordt gegeven en de vocht- of melkafscheiding toch langer dan 6 maanden aanhoudt.

In zeer uitzonderlijke gevallen treedt dit fenomeen op na het laten uitvoeren van een borstvergroting.

BORSTVERGROTING/Borstlift

« Hoe verkrijg ik terug mijn borsten van vóór mijn zwangerschap? »

Een borstvergroting, eventueel in combinatie met een borstlift, wordt heel vaak uitgevoerd na één of meerdere zwangerschappen. Op deze manier kan het verminderde borstvolume worden gecorrigeerd of kunnen slappe of hangende borsten worden verstevigd.

« Welke BH moet ik dragen na de ingreep? »

Onmiddellijk na de borstcorrectie krijg je een speciale steunbeha aangemeten. Deze beha dien je 4 tot 6 weken dag en nacht te dragen.

Na deze periode kan je terug een gewone beha dragen, hoewel een beugelbeha best nog even vermeden wordt.

Borstlift/reductie

« Hoe lang zijn de littekens van een borstreductie/borstlift zichtbaar? »

Onze plastisch chirurgen gebruiken een geavanceerde techniek waardoor littekens vrij onzichtbaar zijn na één jaar.

De eerste maanden na een borstcorrectie kunnen de littekens rood en gezwollen zijn. Na verloop van tijd zal de roodheid afnemen en zal er nog een wit lijntje overblijven.

« Kan er een gevoelsverlies optreden in de tepels of in de borsten na een borstlift? »

In sommige gevallen treedt er gevoelsverlies in de tepels of zelfs borst na een borstlift. De tepels kunnen ook minder gevoelig zijn maar evenzeer ook extra gevoelig. Meestal keert het gevoel in de borsten en tepels na verloop van enkele maanden terug. In uitzonderlijke gevallen is het gevoelsverlies definitief.

Buikwandcorrectie

« Hoe lang blijft het resultaat? »

In principe is dit resultaat langdurig, zeker mits goede eetgewoonten en lichaamsbeweging. Zo zal je de volgende 10 jaar kunnen genieten van een strakke buik.

« Is het mogelijk om een buikwandcorrectie te doen vóór de zwangerschap? »

In principe kan je een buikwandcorrectie laten uitvoeren vóór je zwanger bent. Maar de buikspieren die aan elkaar zijn genaaid tijdens een buikcorrectie kunnen misschien terug loskomen en de elasticiteit van de huid zal afnemen als gevolg van zwangerschapshormonen.

Liposuctie/liposculptuur

« HOE LANG BLIJFT HET RESULTAAT? »

In principe is dit resultaat langdurig, zeker mits goede eetgewoonten en lichaamsbeweging. Zo zal je de volgende 10 jaar kunnen genieten van een strakke buik.

« Is liposuctie/liposculptuur een oplossing tegen cellulitis? »

Dit soort interventie zal het hardnekkige vet zeker helpen verminderen.

Liposuctie verbetert het figuur, maar biedt helaas geen oplossing tegen cellulitis.

« Is het aanbevolen om eerst gewicht te verlies indien men liposculptuur overweegt? »

Ja en neen. Indien je overgewicht hebt, is het aan te raden om eerst zelf via dieet wat gewicht te verliezen. Daarna kunnen door middel van liposculptuur de gevraagde zones worden aangepakt. Op deze manier zijn mensen die kampen met overgewicht soms extra gemotiveerd om ook na de liposculptuur een gezonde levensstijl aan te houden.

Indien je een beperkt overgewicht hebt, dien je zelf niet eerst gewicht te verliezen.

« Wie komt in aanmerking voor een liposculptuur behandeling? »

Er bestaat geen leeftijdsbeperking voor het uitvoeren van liposculptuur. Enkel indien je een te slappe huid hebt, is een liposculptuur niet aan te raden. In dit geval zal het resultaat eerder teleurstellend zijn omdat de huid te weinig terug samentrekt.

Ooglidcorrectie

« Hoe lang zal ik blauwverkleuringen hebben na een ooglidcorrectie? »

De eerste week na een ooglidcorrectie zal je verbandjes hebben op je oogleden en zullen je oogleden blauw en gezwollen zijn. Verbergen dat je een operatie hebt ondergaan, is de eerste week niet mogelijk. Na een week zullen je hechtingen verwijderd worden en kan je terug make up aanbrengen om de littekens en de eventuele blauwverkleuringen van de operatie te verdoezelen.

Alle ingrepen

« Vanaf welke leeftijd kan ik een operatie laten uitvoeren? »

Je dient minstens 18 jaar te zijn om een ingreep te mogen laten uitvoeren bij BeauCare.

« Wanneer mag ik in bad of sauna? »

Je dient de eerste zes weken na de ingreep bad en sauna te vermijden.

« Vanaf wanneer mag ik het vliegtuig nemen? »

Elke vliegtuigmaatschappij heeft zijn eigen specifieke voorwaarden.

Na een kleine ingreep mag je reeds een vlucht nemen vanaf de dag na de operatie.

Bij grote ingrepen dien je 4 weken te wachten om het vliegtuig te nemen. Volg hierbij het advies van je plastisch chirurg.

« Kan ik rekenen op een tussenkomst van het ziekenfonds? »

Bij de meeste esthetische ingrepen is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. In principe geldt terugbetaling enkel voor reconstructieve ingrepen. Vanwege de ingewikkelde en langdurige administratie is er geen tussenkomst van het ziekenfonds in privé klinieken.

« Krijg ik pijnmedicatie mee naar huis na de ingreep? »

Voor de meeste operaties volstaan paracetamol en Ibuprofen. Deze zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek.   Gelieve de normale dosis op de bijsluiter niet te overschrijden. Volg hier ook steeds het advies van je plastisch chirurg.

Bij de meer pijnlijke ingrepen (zoals borstvergroting) is het aangeraden om Tramadol in te nemen. Tramadol dient door een arts te worden voorgeschreven. Tramadol dient met de nodige voorzichtigheid te worden ingenomen, door de verschillende mogelijke bijwerkingen.

« Worden er vaste, all-in prijzen gehanteerd? »

De artsen die werkzaam zijn bij Kliniek BeauCare wensen volledige duidelijkheid te geven omtrent de totaalprijs van uw chirurgische ingreep.

Op de website van Kliniek BeauCare worden de prijzen duidelijk weergegeven en omschreven.

De consultaties en controles het eerste jaar na de ingreep zijn volledig gratis.

De garantieregeling na de ingreep wordt duidelijk op onze website gecommuniceerd: Wij doen een gratis heringreep binnen het jaar na de ingreep in geval van medische complicaties.

Het is bijgevolg voor chirurg en patiënt zeer comfortabel om de exacte prijs van de hele procedure te kennen vóór uw ingreep.

We komen hierbij tegemoet aan de nood van de patiënt om de exacte totaalprijs van de plastische chirurgie te kennen.

« Hoe verzorg ik de littekens? »

Aanvankelijk zullen er verbandjes op de littekens zitten, die vaak behouden moeten worden totdat de hechtingen verwijderd dienen te worden. Volg hierin steeds het advies van je plastisch chirurg.

Zodra de hechtingen verwijderd zijn en de littekens mooi dicht zijn, kan u de littekens behandelen met een vocht inbrengende crème om ze te versoepelen.

Littekens zijn aanvankelijk vaak rood, maar kunnen tot een jaar na de ingreep minder zichtbaar worden.   Er wordt tevens aangeraden om de littekens gedurende een jaar goed te beschermen tegen de zon (ook tijdens zonnebank).

« Wanneer moet ik op controle komen na een ingreep? »

Hechtingen worden verwijderd op een door je plastisch chirurg aangegeven termijn en afhankelijk van de soort ingreep. Dit is meestal tussen de 7 en 14 dagen na de ingreep.

Het is aan te raden om zes maanden na de ingreep op controle te komen, omdat dan het resultaat al goed beoordeeld kan worden.

In geval van complicaties zal je chirurg aanraden om geregeld op consultatie te komen, zodat hij/zij het verloop van het genezingsproces kan opvolgen.

GARANTIES

« Welke garantie geeft mijn kliniek of plastisch chirurg? »

Veel plastisch chirurgen geven geen enkele vorm van garantie en vragen een vergoeding voor iedere medische prestatie die ze uitvoeren.

De wens van de plastisch chirurgen binnen Kliniek BeauCare is echter dat de patiënt de exacte en totale prijs kent vóór aanvang van de ingreep.

Medische complicaties na een plastische ingreep zijn onaangenaam voor alle betrokken partijen. Bijgevolg is het goed om hierover duidelijke garantie afspraken te maken vóór de chirurgische ingreep.

De garantieregeling bij BeauCare staat duidelijk vermeld op de website : Wij doen een gratis heringreep binnen het jaar na de ingreep in geval van medische complicaties.

De garantieregeling rond borstprothesen gaf ook onduidelijkheid in het verleden. Levenslange garantie, 1000 euro bonus, extra verzekeringen, verhoogde prijs voor extra garantie: vele van de garantiebeloften werden nooit nagekomen.

De garantieregeling die de plastisch chirurgen binnen BeauCare hanteren is eenvoudig en duidelijk :

De plastisch chirurgen bij Kliniek BeauCare ontvangen van de fabrikant een nieuwe borstprothese voor elke gescheurde prothese en dit binnen de 10 jaar na de initiële ingreep.

Uw aangerekende prijs zal dus gecompenseerd worden door deze garantieregeling.

Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]